Pirkšanas noteikumi

 • 1. Vispārīgie noteikumi.
  1.1. Šie preču pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam preces saņemot pa e-pastu. veikalā.
  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, papildināt vai papildināt noteikumus, ievērojot likumā noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts pa e-pastu. veikala vietne. Kad pircējs pērk e-pastu. Uz Veikalu attiecas Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
  1.3. Pirkt e-pastu veikalā ir tiesības:
  1.3.1. rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;
  1.3.2. nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja viņiem nav savu ienākumu;
  1.3.3. juridiskas personas;
  1.3.4. visu iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.
  1.4. Pārdevējs, apstiprinot noteikumus, arī garantē, ka saskaņā ar Noteikumu 1.3. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikalā.
  1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs e. Pēc iepirkumu groza izveides veikalā, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīšanās ar Pārdevēja noteikumiem, nospiediet pogu "Apstiprināt pasūtījumu" (skat. 5. punktu "Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, nosacījumi") ).

  2. Personas datu aizsardzība.
  2.1. Preču pasūtīšana pa e-pastu Veikalā pircējs var:
  2.1.1. abonējot šo vēstuli. veikalā - ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;
  2.1.2. nereģistrējoties uz šo e-pasta adresi. veikalā.
  2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1. Noteikumos noteiktajā kārtībā attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos jānorāda Pircēja personas dati, kas nepieciešami preču pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts. . Epasta adrese.
  2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2. 1. punktā minētie Pircēja personas dati tiks apstrādāti pa e-pastu par preču un pakalpojumu pārdošanu. veikalā, lai analizētu pārdevēja darbu un tiešo mārketingu.
  2.4. Piekrītot Pircēja personas datu apstrādei Pārdevēja e-pastā preču un pakalpojumu pārdošanai. veikala vajadzībām Pircējs arī piekrīt, ka uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, preču pasūtīšanai nepieciešamie informatīvie ziņojumi tiks nosūtīti uz e-pasta adresi un tālruņa numuru.
  2.5. Pircējs, reģistrējoties veikalā pa e-pastu un pasūtot preces, apņemas glabāt un nevienam neizpaust pieteikšanās datus.

  3. Pircēja tiesības un pienākumi.
  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un citiem e-pastiem. veikala informācijas sadaļās norādītajā kārtībā.
  3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no pārdošanas līguma, nosūtot e-pastu. veikalā, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu norādot atgriezto preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar lauzt saskaņā ar ar Lietuvas Republikas likumdošanu (piemēram, slēdzot līgumu par higiēnas preču - gultas veļas pārdošanu, skatīt informāciju Valsts iestādes "Patērētāju centrs" mājaslapā http: //www.vārtojucentras.lt /istatymas .php?id=1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un maiņas īpatnības" 18. lpp.).
  3.3. Noteikumu 3.2. Pircējs var izmantot 1.punktā paredzētās tiesības tikai tad, ja prece nav bojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats un tās nav lietotas.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.
  3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
  3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.
  3.7. Pircējs pa e-pastu piekrīt šiem pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam visus nosacījumus pareizai e-pasta lietošanai. veikala pakalpojumi. 
  4.2. Ja Pircējs mēģina sabojāt Pārdevēja e-pastu. veikala stabilitāti un drošību vai savu saistību pārkāpšanu, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e-pastam. veikalā vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.
  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz e-pastā norādītās Pircēja personiskās informācijas konfidencialitāti. veikala reģistrācijas veidlapa.
  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

  5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi.
  5.1. E-pasts veikalā Pircējs var iepirkties visu diennakti, 7 dienas nedēļā.
  5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu", un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs to apstiprina - nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu. pa pastu.
  5.3. Cenas precēm pa e-pastu veikalā un gatavajā pasūtījumā norādītas eiro, ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:
  5.4.1. e-pasts bankā ir avansa maksājums uz Pircēja e-pasta adresi. banku sistēma. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, pircējam ir jāparaksta e-pasts. bankas līgums ar kādu no apkalpotajām bankām. Pircējs naudu pārskaita pa e-pastu. veikala norēķinu konts. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek ar bankas e-pasta starpniecību. banku sistēmā.
  5.4.2. Apmaksa ar pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējs pēc pasūtījuma izdrukāšanas un došanās uz tuvāko bankas filiāli pārskaita naudu uz e-pastu. veikala bankas konts.
  5.5. Pircējs apņemas samaksāt par preci nekavējoties. Tikai pēc apmaksas saņemšanas par preci tiek uzsākta preču pakas formēšana un sākas preču piegādes laika atpakaļskaitīšana.

  6. Preču piegāde.
  6.1. Pircējs, veicot pasūtījumu, izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preces piegādes vietu.
  6.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Ja Pircējs nevar pieņemt preces pats un preces tiek piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.
  6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis (kurjers).
  6.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preces aprakstā norādītajiem nosacījumiem. Šie noteikumi ir provizoriski un neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējam nav nepieciešamo preču noliktavā, un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem.
  6.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpumiem, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas vai no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ. . pārdevējs.
  6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums ir uzrādīts sadrumstalotā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nepasūtītas preces vai nepareizā daudzumā, nepabeigta prece.
  6.7. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana iepakojuma bojājumus, viņam savas piezīmes ir jānorāda kurjera sniegtajā piegādes dokumentā, vai arī jāsastāda atsevišķs akts par šiem bojājumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Šīs prasības neievērošana atbrīvo Pārdevēju no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav norādījis kurjera piegādes dokumentā.

  7. Preču kvalitāte, garantija.
  7.1. Katra e-pasta informācija par veikalā nopērkamajām precēm vispārīgi norādīta katrai precei pievienotajā preču aprakstā.
  7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, kādu e-pastu. Veikalā esošā prece pēc krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.
  7.3. Pārdevējs atsevišķiem preču veidiem sniedz kvalitātes garantiju uz noteiktu laiku, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.
  7.4. Ja pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

  8. Preču atgriešana un apmaiņa. 
  8.1. Pārdotās preces defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces nomainītas, atgrieztas saskaņā ar Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra rīkojumu 2001. 29. jūnijs bez rīkojuma. 217 “Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”, kas apstiprināti ar Mantu atgriešanas un apmaiņas noteikumiem, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar lauzt saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem (kad tiek noslēgts pārdošanas līgums: //www.vārtojucentras.lt/istatymas .php?id = 1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un maiņas iezīmes" 18. lpp.). Visos gadījumos nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.
  8.2. Atgriezt preci(-es) saskaņā ar 8.1. Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes Pircējam dienas, par to informējot Pārdevēju, izmantojot kontaktu sadaļā norādītos saziņas līdzekļus, norādot atgriežamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un iemeslus. . par atgriešanos.
  8.3. Atgriežot preces, pircējam ir jāievēro šādi nosacījumi:
  8.3.1. Atgriežamajai precei jābūt kārtīgā oriģinālajā iepakojumā.
  8.3.2. preces nedrīkst sabojāt Pircējs;
  8.3.3. precei jābūt nelietotai, bez noformējuma zuduma (neskartas etiķetes, noplēstas aizsargplēves u.c.) (šis punkts neattiecas uz preces ar trūkumiem atgriešanu);
  8.3.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā kā Pircējam, kurš to saņēmis;
  8.3.5. atgriežot preci, jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro Noteikumu 8.3. pantā izklāstītās atgriešanas procedūras
  8.5. Atgriežot nepareizo preci un/vai bojātu preci, Pārdevējs apņemas paņemt šādas preces un aizstāt tās ar līdzīgām piemērotām precēm.
  8.6. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav nomaiņai piemērotu preču, Pircējam tiek atgriezta samaksātā summa, neieskaitot piegādes izmaksas.

  9. Pircēja un pārdevēja atbildība.
  9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs neatbild par sekām un ir tiesīgs prasīt atlīdzību par Pircējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.
  9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-pastu. veikalā.
  9.3. Reģistrēts pircējs ir atbildīgs par savas pieteikšanās informācijas kopīgošanu ar trešajām pusēm. Ja e. Veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā puse, kas ir saistīta ar e-pastu. veikalos, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
  9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, pat ja viņam tāda iespēja tika dota. .
  9.5. Ja Pārdevēja Veikala e-pastā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e-pastiem. tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās sniegto informāciju vai veiktajām darbībām, neuzrauga, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
  9.6. Bojājuma gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs var uzsākt e-pasta izplatīšanu pēc saviem ieskatiem. uzglabāt dažādus krājumus.
  10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī tos atcelt. Jebkuras akciju nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai iepriekš, t.i. kopš to izpildes.
  10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus.
  10.4. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta Pārdevējam pa e-pastu. pa tālruni un e-pastu, kas norādīts veikala sadaļā "Kontakti". Epasta adrese.
  10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumu kļūmju dēļ interneta, e-pasta pakalpojumu sniedzēja darbībā.

  11. Nobeiguma noteikumi.
  11.1. Šie preču pārdošanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.
  11.2. Visas domstarpības, kas radušās saistībā ar šo noteikumu piemērošanu, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.