Atgriešanās nosacījumi

 • Saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības datiem, 2001. gada 11. jūnijs Nav atļaujas. 697 “Par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu” (aktīvā saite <2021-01-14> https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/en/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e) 17.2.punkts (kosmētika, smaržas un tualetes piederumi) kodi pēc Kombinētās nomenklatūras - no 3303 līdz 3307) - neatgriežamās preces.

  Atgriežot preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:

  Atgriežamajai precei jābūt kārtīgā oriģinālajā iepakojumā;
  Preci nedrīkst sabojāt Pircējs;
  Prece nedrīkst zaudēt noformējumu (neskartas etiķetes, noplīsusi aizsargplēve u.tml.) (Šis punkts neattiecas uz bojātas preces atgriešanu);
  Atgriežamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā kā Pircēja saņemtajai;