Ostureeglid

 •  1. Üldsätted

  1.1. Käesolevad kaupade ostu ja müügi eeskirjad (edaspidi - Reeglid) on poolte jaoks siduv juriidiline dokument, mis määrab kindlaks Ostja ja Müüja õigused, kohustused ja vastutuse, kui Ostja ostab kaupu e-poest.

  1.2. Müüja jätab endale õiguse reegleid igal ajal muuta, parandada või täiendada, võttes arvesse õigusaktides sätestatud nõudeid. Ostjat teavitatakse sellest veebipoe veebilehel. Veebipoes ostude tegemisel kohaldatakse Ostja suhtes tellimuse esitamise ajal kehtivaid reegleid.

  1.3. Veebipoes on õigus osta järgmistel isikutel:

  1.3.1. teovõimelised füüsilised isikud, st täisealised isikud, kelle teovõimet ei ole kohtuotsusega piiratud;

  1.3.2. 14-18-aastased alaealised, ainult nende vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad käsutavad oma sissetulekuid iseseisvalt;

  1.3.3. juriidilised isikud;

  1.3.4. kõigi eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.

  1.4. Reeglite heakskiitmisega tagab Müüja ühtlasi, et Reeglite punkti 1.3 alusel on Ostjal õigus osta kaupu e-poest.

  1.5. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja, olles veebipoes moodustanud ostukorvi, määranud tarneaadressi, valinud makseviisi ja tutvunud Müüja reeglitega, vajutab nupule "Kinnita tellimus" (vt punkt 5 "Kaupade tellimine, hinnad, maksekorraldus, tähtajad").

   

  2. Isikuandmete kaitse.

  2.1. Ostja saab veebipoes kaupu tellida:

  2.1.1. Selles veebipoes registreerudes - sisestades registreerimisel nõutud andmed;

  2.1.2. Slma selles veebipoes registreerimata.

  2.2. Kauba tellimisel reeglite punktis2.1 sätestatud viisil peab Ostja märkima kauba tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud Ostja isikuandmed Müüja poolt ettenähtud asjakohastes andmeväljades: ees- ja perekonnanimi, kauba tarneaadress, telefoninumber ja e-posti aadress. 

  2.3. Käesolevate reeglite heakskiitmisega nõustub Ostja sellega, et punktis 2.2 esitatud Ostja isikuandmeid töödeldakse veebipoes kaupade ja teenuste müügiks Müüja tulemuslikkuse analüüsi ja otseturunduse eesmärgil.

  2.4. Nõustudes Ostja isikuandmete töötlemisega kaupade ja teenuste müümiseks Müüja e-poes, nõustub Ostja ka sellega, et Ostja poolt määratud e-posti aadressile ja telefoninumbrile saadetakse informatiivseid teateid, mis on vajalikud kauba tellimuse täitmiseks.

  2.5. Veebipoes registreerumisel ja kauba tellimisel kohustub Ostja kaitsma ja mitte avaldama sisselogimisandmeid kellelegi.

   

   

  3. Ostja õigused ja kohustused.

  3.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poest vastavalt käesolevates reeglites ja muudes e-poe teabeosades kehtestatud korrale.

  3.2. Ostjal on õigus keelduda veebipoe kauba ostu- ja müügilepingust, teatades sellest kirjalikult (e-posti teel, märkides kauba, mida ta soovib tagastada, ja selle tellimuse numbri) Müüjale hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kauba üleandmise päevast, välja arvatud juhtudel, kui lepingut ei saa Leedu Vabariigi seaduste kohaselt tühistada (e. nt kui leping on sõlmitud hügieenitoodete - voodipesu - müügiks; (vt teavet riigiettevõtte "Vartotojų centras" veebilehel http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, punkt 18 "Muude toodete kui toiduainete tagastamise ja vahetamise eripärad").

  3.3. Ostja võib kasutada reeglite punktis 3.2 sätestatud õigust ainult siis, kui toode ei ole kahjustatud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud ning seda ei ole kasutatud.

  3.4. Ostja kohustub tellitud kauba vastu võtma ja selle eest kokkulepitud hinda maksma.

  3.5. Kui Ostja registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult ajakohastama.

  3.6. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab oma sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult teavitama Müüjat punktis "Kontaktid" nimetatud sidevahendite kaudu.

  3.7. Veebipoodi kasutades nõustub Ostja käesolevate ostu- ja müügireeglitega ning kohustub neid järgima ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.

   

  4. Müüja õigused ja kohustused.

  4.1. Müüja kohustub looma kõik tingimused, et Ostja saaks e-poes pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada.

  4.2. Kui Ostja üritab kahjustada Müüja e-poe stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja hoiatamata piirata või peatada Ostja võimalus e-poe kasutamiseks või erandjuhtudel tühistada Ostja registreering.

  4.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust Ostja e-poe registreerimisvormil esitatud isikuandmete suhtes.

  4.4. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja poolt määratud aadressile.

   

  5. Kaupade tellimine, hinnad, maksmise kord, tähtajad.

  5.1. Veebipoes saab Ostja osta 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.

  5.2. Leping jõustub hetkest, mil Ostja vajutab nupule "Kinnita tellimus" ja pärast tellimuse saamist kinnitab Müüja seda, saates kinnituskirja Ostja poolt määratud e-posti aadressile.

  5.3. Kaupade hinnad e-poes ja vormistatud tellimuses on näidatud eurodes koos käibemaksuga.

  5.4. Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest:

  5.4.1. Maksmine elektroonilise pangalingi abil tähendab ettemaksu, kasutades Ostja poolt kasutatavat elektroonilist pangandussüsteemi. Selle makseviisi kasutamiseks peab ostja olema sõlminud ühe teenindatava pangaga elektroonilise panganduse lepingu. Ostja kannab raha veebipoe arvelduskontole. Vastutus andmete turvalisuse eest lasub sel juhul vastaval pangal, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga elektroonilises pangasüsteemis.

  5.4.2. Pangaülekandega maksmine on ettemaks, kui Ostja kannab pärast tellimuse väljatrükkimist ja lähimasse pangakontorisse minekut raha veebipoe pangakontole.

  5.5. Ostja kohustub kauba eest viivitamatult tasuma. Alles pärast kauba eest tasumise laekumist algab kauba paki moodustamine ja kauba tarnetähtaja arvestamine.

   

  6. Kauba tarnimine.

  6.1. Ostja, kes on tellimuse vormistamisel valinud kättetoimetamisteenuse, kohustub märkima kauba täpse kättetoimetamise koha.

  6.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup toimetatakse määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale nõudeid seoses kauba toimetamisega valesse üksusesse.

  6.3. Kauba toimetab kohale Müüja või Müüja volitatud esindaja (kuller).

  6.4. Müüja tarnib kauba Ostjale vastavalt tootekirjeldustes toodud tingimustele. Need tingimused on esialgsed ja ei kehti juhul, kui Müüjal ei ole vajalikku kaupa laos ja Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudumisest. Samal ajal nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba tarnimine viibida ettenägematute, Müüjast mitteolenevate asjaolude tõttu. Sellisel juhul kohustub Müüja võtma viivitamatult ühendust Ostjaga ja kooskõlastama kauba tarnetingimused.

  6.5. Müüja on igal juhul vabastatud vastutusest kauba tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaup jääb Ostjale tarnimata või tarnitakse hilinemisega Ostja süü tõttu või Müüjast mitteolenevatel asjaoludel.

  6.6. Ostja peab igal juhul viivitamatult teavitama müüjat, kui pakend on tarnitud kahjustatud või muul viisil kahjustatud pakendis, kui pakend sisaldab tellimata kaupa või vale koguse kaupa, mittetäielikku tootekomplekti.

  6.7. Igal juhul, kui Ostja märkab pakendi kahjustusi kättetoimetamise ajal, peab ta märkusi märkima kulleri poolt esitatud pakendi kättetoimetamise dokumendis või koostama nende rikkumiste kohta eraldi dokumendi. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Kui selliseid meetmeid ei võeta, vabaneb Müüja vastutusest Ostja ees pakendikahjustustega seotud tootekahjustuste eest, mida Ostja ei ole kulleri saatelehel märkinud.

   

  7. Toote kvaliteet, garantiid.

  7.1. Iga veebipoes müüdava toote andmed on üldjuhul märgitud iga toote juures olevas tootekirjelduses.

  7.2. Müüja ei vastuta selle eest, et veebipoes olevate kaupade värv, kuju või muud parameetrid ei pruugi vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile, mis on tingitud Ostja poolt kasutatava ekraani omadustest.

  7.3. Müüja annab teatud tüüpi kaupadele teatud aja jooksul kehtiva kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud selliste kaupade kirjeldustes.

  7.4. Kui Müüja ei anna teatavat liiki kaupade kohta kvaliteedigarantiid, siis kohaldatakse asjakohastes õigusaktides sätestatud garantiid.

   

  8. Kaupade tagastamine ja vahetamine.

  8.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetne kaup vahetatakse välja, tagastatakse vastavalt korraldusega nr. kinnitatud kaupade tagastamise ja vahetamise eeskirjadele. 217, 29. juuni 2001. aasta määrusega "Kaupade tagastamise ja vahetamise eeskirjade kinnitamise kohta", välja arvatud juhtudel, kui lepingut ei saa Leedu Vabariigi seaduste kohaselt tühistada (kui leping on sõlmitud hügieenitoodete - voodipesu - müügiks; vt teavet avaliku asutuse "Vartotojų centras" veebilehel http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, punkt 18 "Muude kui toidukaupade tagastamise ja vahetamise erisused"). Kõikidel juhtudel kantakse raha tagastatud kauba eest ainult maksja pangakontole.

  8.2. Selleks, et tagastada toode(d) reeglite punkti 8.1. alusel, võib Ostja seda teha 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kauba üleandmise päevast Ostjale, teatades sellest Müüjale kontaktosas nimetatud sidevahendi abil, märkides tagastatud toote nimetuse, tellimuse numbri ja tagastamise põhjused.

  8.3. Kauba tagastamisel Ostjale tuleb järgida järgmisi tingimusi:

  8.3.1. Tagastatav kaup peab olema oma korralikus originaalpakendis;

  8.3.2. toode peab olema Ostja poolt kahjustamata;

  8.3.3. toode peab olema kasutamata, ilma et see kaotaks oma kauba välimuse (etikett puutumata, kaitsekile ei ole maha rebitud jne) (see punkt ei kehti defektse toote tagastamise korral);

  8.3.4. tagastatud toode peab olema samasuguses konfiguratsioonis, nagu Ostja selle kätte sai;

  8.3.5. toote tagastamisel tuleb esitada selle ostudokument.

  8.4. Müüjal on õigus Ostja poolt tagastatud kaupa mitte vastu võtta, kui Ostja ei täida punktis 8.3 sätestatud kauba tagastamise korda.

  8.5. Vale toote ja/või ebakvaliteetse toote tagastamisel kohustub Müüja võtma sellised tooted tagasi ja asendama need sarnaste, sobivate toodetega.

  8.6. Juhul kui Müüjal ei ole asendamiseks sobivaid kaupu, tagastatakse Ostjale makstud summa, välja arvatud tarnekulud.

   

  9. Ostja ja Müüja vastutus.

  9.1. Ostja vastutab täielikult Ostja poolt esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormil õigeid isikuandmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ja tal on õigus nõuda Ostjalt tekkinud otsese kahju hüvitamist.

  9.2. Ostja vastutab selle veebipoe kasutamisel tehtud toimingute eest.

  9.3. Pärast registreerimist vastutab Ostja oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui veebipoe pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on veebipoega ühendatud Ostja sisselogimisandmeid kasutades, loeb Müüja selle isiku Ostjaks.

  9.4. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju on tekkinud seetõttu, et Ostja ei tutvunud käesolevate reeglitega, olenemata Müüja soovitustest ja Ostja kohustustest, kuigi talle anti selleks võimalus.

  9.5. Kui Müüja veebipood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või üksikisikute veebilehtedele, ei vastuta Müüja seal toimuva teabe või tegevuse eest, ei halda, ei kontrolli neid veebilehti ega esinda neid ettevõtteid ja üksikisikuid.

  9.6. Kahju korral hüvitab süüdi olev Pool teisele Poolele otsese kahju.

   

  10. Turundus ja teavitamine.

  10.1. Müüja võib oma äranägemise järgi algatada e-poes erinevaid kampaaniaid.

  10.2. Müüjal on õigus ühepoolselt, ilma eraldi etteteatamiseta, muuta kampaaniate tingimusi, samuti neid tühistada. Kampaaniate tingimuste muutmine või tühistamine kehtib ainult edaspidi, st alates nende läbiviimise hetkest.

  10.3. Müüja saadab kõik sõnumid, kasutades Ostja registreerimisvormil märgitud sidevahendeid.

  10.4. Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused Müüja veebipoe jaotises "Kontaktid" märgitud telefoninumbritele ja e-posti aadressidele.

  10.5. Müüja ei vastuta, kui ostja ei saa saadetud informatiivseid või kinnitavaid sõnumeid internetiühenduse, e-posti teenusepakkujate võrkude häirete tõttu.

   

  11. Lõppsätted.

  11.1. Käesolevad kaupade ostu ja müügi eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi seaduste ja õigusaktidega.

  11.2. Kõik käesoleva eeskirja rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

 • OLEME SOTSIAALVÕRGUSTIKES

  Telli uudiskiri

  Telli